Over

Imcawo BV is gespecialiseerd in business development, consulting en product ontwikkeling.

Door een uitgebreid internationaal netwerk is Imcawo in contact met meer dan 15 miljoen mensen en bedrijven. Dat is een enorm potentieel om contacten te leggen tussen mensen en bedrijven. Verschillende ondernemingen hebben gebruik gemaakt van het netwerk van Imcawo om hun activiteiten uit te breiden naar  gebieden die voorheen niet toegankelijk waren voor hen.

Imcawo heeft meer dan 25 jaar ervaring in het verbeteren van bedrijfsprocessen, waarbij een optimale afstemming tussen bedrijfs- en automatiseringsprocessen nagesteefd wordt.

Imcawo stimuleert innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten en services. Nieuwe ideeën, jong talent en goede zakelijke ideeën worden door Imcawo ondersteund via participaties in ondernemingen.